ARTERIOGRAPH2018-10-11T22:25:13+00:00

Arteriograph

Een medische doorbraak op het gebied van onderzoek en preventie van hart en vaatziekten (HVZ) is de introductie van de arteriograph in Nederland. Het is een uniek medisch-diagnostisch meetinstrument dat vroegtijdig de vitaliteit en doorgankelijkheid van hart en bloedvaten in kaart brengt. In tegenstelling tot de huidige onderzoeksmethoden kan met de arteriograph op een eenvoudige wijze en al in het beginstadium schade aan hart- en bloedvaten door atherosclerose worden opgespoord. Hiermee kan erger worden voorkomen.

Atherosclerose

Atherosclerose (slagaderverkalking en bloedvatvernauwing) is een verouderingsproces van hart en bloedvaten dat al begint vanaf het twintigste levensjaar! De oorzaak van atherosclerose is niet precies bekend. Wel is duidelijk dat de aanwezigheid van risicofactoren zoals, roken, verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterolgehalte, overgewicht, suikerziekte en erfelijke aanleg atherosclerose aanzienlijk versnellen. Door atherosclerose worden de slagaders steeds stijver en nauwer. Klachten van atherosclerose openbaren zich veelal pas na jaren, in een later stadium van het schadeproces (meestal vanaf vijftigjarige leeftijd), en vaak als het (bijna) te laat is. Met vroege ontdekking is dus veel gezondheidswinst te boeken. Tot voor kort was dit niet mogelijk. Maar met de komst van de arteriograph kan eventuele slagaderverkalking en bloedvatvernauwing in het prilste stadium van de ziekte aangetoond worden.

Atherosclerose kan in elke slagader van het lichaam voorkomen en atherosclerose is de oorzaak van o.a. een hartinfarct en herseninfarct. In Nederland overlijden per jaar ongeveer 40.000 mensen, al dan niet vroegtijdig, aan hart- en vaatziekten waarvan ongeveer 10.000 aan de directe gevolgen van een hartinfarct, veroorzaakt door atherosclerose .Atherosclerose is overigens een verkalking van de slagaders en zou in feite arteriosclerose moeten heten.

Individueel risico in plaats van groepsrisico

De tot nu toe gebruikelijke kansberekeningen op basis van risicofactoren geven slechts aan hoe groot het groepsrisico is (b.v. 20%) op het krijgen van een (fatale) hart- en vaatziekte. Hier heeft u als individu natuurlijk niets aan. U wilt toch weten of uw hart- en bloedvaten wel of niet beschadigd en vernauwd zijn. De arteriograph kijkt niet naar de risicofactoren, maar brengt juist op individueel niveau de eventueel toegebrachte schade aan hart- en bloedvaten, als gevolg van deze risicofactoren in kaart. Het schadeproces atherosclerose is aanzienlijk af te remmen en kan bij vroege ontdekking zelfs grotendeels herstellen.

Meet methodiek

De arteriograph is al in gebruik bij een aantal academische ziekenhuizen, o.a. ook in Nederland. De meetmethode is enigszins vergelijkbaar met een uitgebreide bloeddrukmeting en is dus pijnloos, risicoloos en niet belastend. Internationale medisch- wetenschappelijke studies hebben inmiddels aangetoond dat de resultaten van de meting uiterst betrouwbaar zijn. De arteriograph meet de stijfheid en doorgankelijkheid van de grote lichaamsslagader (de aorta) en ook de gezamenlijke weerstand van de kleinste bloedvaten. Een toegenomen weerstand is het gevolg van schade aan de binnenbekleding van de bloedvatwand. Daarnaast worden bloeddruk aan arm en in de aorta gemeten.